Wykonujemy

 • remonty i konserwacje wyrobisk szybowych bez wyłączenia ich z eksploatacji m.in. obudowy, elementy zbrojenia, krzesła szybowe , podszybia, przedziały drabinowe;
 • remonty i wymiany zbiorników odmiarowych urobku;
 • remonty i konserwacje obiektów przynależnych do szybów;
 • rekonstrukcje, konserwacje oraz demontaż sprzętu i urządzeń w szybikach, zbiornikach urobku, kanałach wentylacyjnych;
 • wymiany i montaż rurociągów w wyrobiskach górniczych;
 • budowa tam mechanicznych w wyrobiskach chodnikowych;
 • demontaż maszyn wyciągowych;
 • czyszczenie (szlamowanie) chodników wodnych oraz osadników dołowych;
 • likwidacja szybów, rozbiórka obiektów przemysłowych, inżynieryjnych i mieszkaniowych;
 • remonty podtorzy suwnic i żurawi;
 • modernizacje i remonty urządzeń pompowni głównego odwadniania;
 • budowa pompowni głębinowych;
 • działalność w zakresie projektowania górniczego, budowlanego, technologicznego;
 • czyszczenie metodą wysokociśnieniową i chemiczną rurociągów o różnych średnicach zabudowanych w pionie i poziomie.


 • Jako jedyni na śląskim rynku kopalń węgla kamiennego wykorzystujemy technologię firmy Hammelmann do czyszczenia rurociągów zabudowanych w pionie oraz w poziomie bez konieczności ich demontażu. Metoda polega na czyszczeniu wysokim ciśnieniem wody za pomocą głowic z stosownymi dyszami rotującymi. Metoda ta jest przyjazna środowisku, ponieważ nie wytwarzają się substancje uboczne, które szkodziły by środowisku i otoczeniu kopalni. Proponujemy, również czyszczenie rur i pomp głębinowych z osadu, które pompują wodę z nieczynnych kopalni na powierzchnię. Metoda ta ma tę przewagę nad innymi sposobami jak czyszczenie mechaniczne lub wymiana rur, iż jest szybsza i znacznie tańsza. Technika wysokociśnieniowa pozwala na czyszczenie wszelkiego rodzaju rurociągów stosowanych w górnictwie węgla kamiennego w zakresie średnic 50 mm - 500 mm tj.:


 • rurociągi sprężonego powietrza;
 • rurociągi podsadzkowe;
 • rurociągi głównego odwadniania;
 • rurociągi emulsyjne;
 • rurociągi odmetanowania;
 • rurociągi przeciw pożarowe;
 • rurociągi wody pitnej.

 • Z naszych usług skorzystali