Zakład Robót Górniczych "GÓRREM"

Nasza firmadziała na rynku od 1991 roku. Jest specjalistycznym wykonawcą pełnego zakresu remontów szybów i obiektów towarzyszących. Dla prowadzonych robót dysponujemy kwalifikowaną i doświadczoną kadrą wykonawczą oraz kadrą nadzoru, posiadającą wymagane zatwierdzenia władz górniczych .

Zakład posiada Świadectwo Kwalifikacyjne do I Grupy Zakładów Małych nadane przez Polski Instytut Spawalnictwa.
Firma od 2003 roku posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-N 18001:2004 w zakresie objętym całością świadczonych usług.


Zakres usług

Z naszych usług skorzystali